między

Słownik języka polskiego PWN*

między
1. «przyimek komunikujący, że to, o czym mowa, jest z obu stron otoczone czymś, np. Ulica ciągnęła się między domami.»
2. «przyimek komunikujący, iż zależność, o której mowa, dotyczy wymienionych w zdaniu osób, zjawisk, przedmiotów lub faktów, np. Pokrewieństwo między nimi było bardzo dalekie.»
3. «przyimek wprowadzający określenia granic czasowych, w których miało miejsce dane zdarzenie, np. Wrócę między drugą a trzecią.»
4. «przyimek wprowadzający określenie przeznaczenia tego, co stanowi rezultat dokonanego podziału, np. Podzielił majątek między synów.»
5. «przyimek ograniczający dwustronnie zbiór cech, które można przypisać nietypowemu obiektowi, o którym mowa, np. Bluzka koloru między żółtym a brązowym.»
6. «przyimek komunikujący, iż wybór, przed którym stoi dana osoba, dotyczy wymienionych przedmiotów lub osób, np. Wybieraj między mną a nim.»
7. «przyimek wprowadzający określenie zbioru, do którego należą lub spośród którego się wyróżniają charakteryzowane w zdaniu przedmioty lub osoby, np. Słynęła z urody między rówieśnicami.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego