motyw

Słownik języka polskiego PWN*

motyw
1. «bodziec skłaniający do określonego działania»
2. «idea, wątek lub postać utrwalone w kulturze, powtarzające się w utworach literackich różnych epok; też: najmniejszy niepodzielny element rzeczywistości przedstawionej w utworze»
3. «charakterystyczny fragment melodii, powtarzający się i rozwijany w utworze muzycznym»
4. «powtarzający się element kompozycyjny lub zdobniczy w dziełach sztuki lub przedmiotach użytkowych»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego