mowa  I

 
Słownik języka polskiego PWN
mowa I
1. «wypowiadanie słów w celu porozumienia się z innymi ludźmi»
2. «sposób mówienia, wymawiania»
3. «zasób słów i reguł gramatycznych używanych do porozumiewania się»
4. «dłuższa wypowiedź skierowana do licznego zgromadzenia»
5. «dźwięki wydawane przez zwierzęta»
6. «znaki, sygnały, gesty itp. służące porozumiewaniu się bez słów»

• mówka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego