naciek

 
Słownik języka polskiego PWN
naciek
1. «zgrubienie powstałe wskutek nacieknięcia jakiejś cieczy i jej stężenia»
2. «forma skupień mineralnych o kształcie sopli, powłok lub bulw»
3. «obrzmienie tkanki wskutek gromadzenia się w niej wysięku zapalnego lub komórek nowotworowych»

• naciekowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego