nad

Słownik języka polskiego PWN*

nad
1. «przyimek tworzący wyrażenia lokalizujące coś powyżej danego miejsca lub danej przestrzeni, np. Nad miastem przeszła burza.»
2. «przyimek tworzący wyrażenia lokalizujące coś w miejscu położonym blisko wody, np. Wyjechali nad morze. Warszawa leży nad Wisłą.»
3. «przyimek tworzący wyrażenia wskazujące na przedmiot, temat tego, co oznacza wyraz określany, np. Opieka nad dziećmi. Myśleć nad sposobem ratunku.»
4. «przyimek tworzący wyrażenia oznaczające bliskość czasową czegoś względem określonej pory, np. Wrócili nad ranem.»
5. «przyimek przyłączający określenie osoby, która jest podporządkowana służbowo komuś innemu, np. Nad dyrektorem departamentu stał określony wiceminister.»
6. «przyimek wprowadzający nazwę czegoś, czemu wymieniona w zdaniu cecha przysługuje w największym stopniu, np. Nic ważniejszego nad zdrowie.»
7. «przyimek tworzący wyrażenia stanowiące wzmocnienie lub ograniczenie tego, co oznacza rzeczownik, z którym się łączy, np. Skandal nad skandale.»
8. «przyimek przyłączający określenie podstawy porównania, np. Praca nad siły.»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego