nad-

Słownik języka polskiego PWN*

nad-
1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne: nadający znaczenie zmniejszenia lub zwiększenia zasobu czegoś, oznaczający fazę początkową tego, co oznacza czasownik podstawowy, lub wskazujący na zbliżenie się kogoś, czegoś w przestrzeni lub w czasie»
2. «część składowa wyrazów mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka nad z rzeczownikiem w bierniku lub narzędniku»
3. «przedrostek poprzedzający podstawy słowotwórcze rzeczownikowe lub przymiotnikowe: uwydatniający wyższy stopień w hierarchii społecznej w stosunku do osób oznaczonych rzeczownikiem podstawowym lub oznaczający wykraczanie poza normę, poza zwykły stan tego, co oznacza wyraz podstawowy»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego