nadprzewodnik

 
Słownik języka polskiego PWN
nadprzewodnik «ciało, które po oziębieniu do temperatury niższej niż jego temperatura krytyczna wykazuje zanik oporu elektrycznego»
• nadprzewodnikowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego