nalot

 
Słownik języka polskiego PWN
nalot
1. «cienka warstwa jakiejś substancji na powierzchni czegoś»
2. «wpływ jakiejś teorii, idei, kultury widoczny w czyjejś działalności, twórczości, w czyimś zachowaniu itp.»
3. «warstwa tlenków powstała na powierzchni przedmiotu metalowego w wyniku działania środowiska utleniającego»
4. «jasna powłoka pokrywająca schorzały narząd»
5. «atak samolotów na określony cel»
6. pot. «niespodziewane wtargnięcie gdzieś w celu przeprowadzenia kontroli, rewizji, schwytania przestępców itp.»
7. pot. «nagłe pojawienie się gdzieś kogoś lub czegoś w dużej liczbie»
8. «młode pokolenie drzew powstałe z samosiewu, nieprzekraczające średniej wysokości runa leśnego»
9. środ. «łączny czas wykonanych w danym okresie lotów, wpisywany do książki lotów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego