narodowość

 
Słownik języka polskiego PWN
narodowość
1. «przynależność do danego narodu; też: poczucie tej przynależności»
2. «naród»

• narodowościowy • narodowościowo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego