niepewny

 
Słownik języka polskiego PWN
niepewny
1. «zawierający ryzyko lub trudny do przewidzenia»
2. «taki, którego zaistnienie budzi wątpliwości»
3. «taki, na którym nie można polegać»
4. «niepotwierdzony»
5. «niemający pewności co do czegoś»
6. «świadczący o wahaniu lub nieśmiałości»

• niepewnie • niepewność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego