normatywizm

 
Słownik języka polskiego PWN
normatywizm
1. «dążność do formułowania schematycznych reguł i przepisów obowiązujących twórcę, charakterystyczna dla tradycyjnej poetyki»
2. «kierunek w nauce prawa uznający za jej przedmiot nie państwo i prawo jako zjawiska społeczne, lecz idealną powinność wyrażoną w normach prawa»

• normatywistyczny • normatywista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego