objętość

 
Słownik języka polskiego PWN
objętość
1. «wielkość przestrzeni zajmowanej przez ciała stałe, płynne lub lotne, mierzona w jednostkach sześciennych»
2. «liczba stron w jakiejś publikacji lub rękopisie»
3. «odmierzona część jakiejś substancji»
4. «liczba nieujemna przyporządkowana dowolnej bryle, proporcjonalna do jej rozmiarów»

• objętościowy • objętościowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego