odbiór

 
Słownik języka polskiego PWN
odbiór
1. «odebranie czegoś, co jest dla danej osoby przeznaczone»
2. «czynności związane z urzędowym sprawdzeniem wykonania jakiejś pracy lub dopuszczeniem czegoś do użytkowania»
3. «sposób reagowania na coś, rozumienia czegoś»
4. «sposób postrzegania jakiejś osoby»
5. «przyjmowanie sygnałów przez urządzenie elektryczne lub elektroniczne»

• odbiorczy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego