odwrotnie proporcjonalny

Słownik języka polskiego PWN*

odwrotnie proporcjonalny mat. «o jakiejś wielkości: zależny od innej wielkości w ten sposób, że gdy tę drugą powiększymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza tylokrotnie się zmniejszy, a gdy drugą zmniejszymy pewną liczbę razy, wówczas pierwsza tylokrotnie się powiększy»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…dopiero w czasach, gdy użyteczność posiadanego potencjału militarnego stała się odwrotnie proporcjonalna do jego wielkości. Widzi pan, w domowych wojenkach o miasteczko…

 

…studentkę I roku prawa, której wiadomości z tej dziedziny były odwrotnie proporcjonalne do jej niecodziennej urody. Wikłając się w odpowiedziach patrzyła błagalnym…

 

…psycholog Halina Zaszkiewicz. – Banalne, niczym nieumotywowane twierdzenia o poziomie inteligencji odwrotnie proporcjonalnym do urody są ciągle zakorzenione w umysłach obu płci. Atrakcyjna…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego