oficjalny

Słownik języka polskiego PWN*

oficjalny
1. «zatwierdzony przez urząd, instytucję itp.»
2. «odpowiadający ustalonym formom i regułom»
3. «reprezentujący jakąś instytucję, urząd itp.»
4. «sztywny w obejściu, zachowujący dystans»
5. «wyrażający takie zachowanie»

• oficjalnie • oficjalność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego