ogłosić się

Słownik języka polskiego PWN*

ogłosić sięogłaszać się
1. «podać wiadomość o sobie za pośrednictwem prasy, radia, plakatu itp.»
2. «nadać sobie jakiś tytuł, godność»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego