ognisko

Słownik języka polskiego PWN*

ognisko
1. «stos drewna, chrustu itp. zapalony pod gołym niebem»
2. «spotkanie towarzyskie odbywające się zwykle wieczorem przy palącym się stosie»
3. «miejsce, w którym coś się skupia lub z którego coś się rozprzestrzenia»
4. «ośrodek kulturalny lub oświatowy upowszechniający jakąś dziedzinę sztuki, nauki itp.»
5. «punkt skupienia przechodzących przez soczewkę lub odbitych od zwierciadła promieni padających na nie równolegle do osi optycznej»
6. «miejsce, w którym występują zmiany chorobowe»
7. daw. «miejsce, na którym rozpala się ogień; też: ogień palący się w tym miejscu»

• ogniskowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego