okluzja

 
Słownik języka polskiego PWN
okluzja
1. «zatrzymywanie obcych jonów lub cząsteczek rozpuszczalnika wewnątrz kryształów strącanego osadu»
2. «pochłanianie gazów przez niektóre ciała stałe»
3. «zjawisko wynikające z połączenia się bardziej aktywnego frontu chłodnego z powolniejszym frontem ciepłym, będące przyczyną huraganów i cyklonów»

• okluzyjny • okludować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego