oligarchia

Słownik języka polskiego PWN*

oligarchia
1. «system rządów, w którym władzę sprawuje niewielka grupa ludzi, wywodząca się z warstw uprzywilejowanych»
2. «państwo o takim ustroju; też: grupa osób sprawująca rządy w takim państwie»

• oligarchiczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego