opublikować

 
Słownik języka polskiego PWN
opublikować «podać do publicznej wiadomości; też: ogłosić drukiem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego