organizm

 
Słownik języka polskiego PWN
organizm
1. «twór biologiczny, którego poszczególne części i struktury tworzą zharmonizowaną pod względem funkcjonalnym całość, wykazującą wszelkie cechy życia»
2. «ustrój cielesny człowieka»
3. «całość złożona z wielu współpracujących ze sobą elementów»

• organistyczny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego