palimpsest

Słownik języka polskiego PWN*

palimpsest «starożytny lub średniowieczny rękopis pisany na pergaminie, z którego wytarto tekst pierwotny»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tortur, tł. Zenon Miernicki, D.W. Bellona, W-wa 2000.
Palimpsesty pamięci
"Wszystko nabiera (...) w pamięci "konsystencji duchów", które były ciałem…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego