palingeneza

 
Słownik języka polskiego PWN
palingeneza
1. «występowanie w ciągu indywidualnego rozwoju organizmu cech zanikłych już w procesie ewolucji danej grupy»
2. filoz. «proces ciągłego odradzania się świata lub istot żywych; też: powtarzanie się tych samych zjawisk w toku dziejów»
3. «proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej, prowadzący do nagromadzenia wtórnej magmy, powstałej przez stopienie skał już istniejących»

• palingenetyczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego