paragnejs

Słownik języka polskiego PWN*

paragnejs «gnejs powstały wskutek przeobrażenia skały osadowej na dużej głębokości»
• paragnejsowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego