podmiot

 
Słownik języka polskiego PWN
podmiot
1. «nadrzędna część zdania nazywająca osobę, rzecz lub zjawisko, o którym się w zdaniu orzeka»
2. «osoba aktywna, uczestnicząca w czymś»
3. filoz. «umysł poznawczy w przeciwieństwie do przedmiotu, który jest poznawany»
4. «osoba fizyczna lub prawna mogąca mieć prawa i obowiązki»

• podmiotowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego