poprawny

 
Słownik języka polskiego PWN
poprawny
1. «zgodny z faktami lub prawami logiki»
2. «zgodny z obowiązującym konwenansem»
3. «przestrzegający obowiązujących norm»

• poprawnie • poprawność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego