poseł

 
Słownik języka polskiego PWN
poseł
1. «członek parlamentu lub jego niższej izby»
2. «człowiek wysłany przez kogoś w celu załatwienia jakiejś sprawy, oznajmienia czegoś itp.»
3. «przedstawiciel dyplomatyczny jakiegoś państwa wysłany w misji stałej lub specjalnej»

• poselski • posłanka • posłować
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego