prehistoria

 
Słownik języka polskiego PWN
prehistoria
1. «okres dziejów ludzkości od pojawienia się człowieka do powstania pierwszych źródeł pisanych»
2. «nauka zajmująca się badaniem tego okresu»
3. «czasy odbierane jako bardzo odległe»

• prehistoryczny • prehistoryk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego