prelegent

Słownik języka polskiego PWN*

prelegent «osoba wygłaszająca prelekcję»
• prelegencki • prelegentka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego