prosto-

Słownik języka polskiego PWN*

prosto-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych określający to, co wyraża drugi człon złożenia jako odbywające się, przebiegające po linii prostej»
2. «pierwszy człon przymiotników złożonych o charakterze dzierżawczym określający to, co nazywa drugi człon złożenia jako proste»
3. «pierwszy człon wyrazów złożonych nazywających przedmiot wyróżniający się czymś prostym»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego