prowadzić

Słownik języka polskiego PWN*

prowadzić
1. «zmierzać wraz z kimś, wskazując mu drogę»
2. «kierować jakimś środkiem lokomocji»
3. «stanowić dojście lub przejście do czegoś»
4. «doprowadzać, przewodzić»
5. «przodować w jakiejś klasyfikacji»
6. «kierować partnerem w tańcu»
7. «o jakiejś czynności, jakimś zachowaniu: być przyczyną czegoś»
8. «być odpowiedzialnym za funkcjonowanie i przebieg czegoś, zajmować się czymś»
9. «wykonywać, kontynuować jakąś czynność, działalność»
10. mat. «wykreślać jakąś linię»
11. «wytyczać, budować coś w jakimś miejscu»
12. «uwypuklać linię melodyczną w kompozycji muzycznej albo w jej wykonaniu»
13. «nadawać roślinie określoną formę i wielkość, stosując odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne»
14. «o niektórych elementach maszyn, urządzeń: nadawać odpowiedni kierunek ruchu współpracującym zespołom»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego