przed-

Słownik języka polskiego PWN*

przed-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych, których podstawą jest połączenie przyimka przed z rzeczownikiem, np. przedrozbiorowy, przedmieście»
2. «przedrostek tworzący od innych czasowników czasowniki pochodne, zwykle z odcieniem znaczeniowym czynienia czegoś wobec kogoś, np. przedłożyć, przedstawić»
3. «przedrostek tworzący rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki pochodne, zwykle z odcieniem znaczeniowym wyprzedzania w przestrzeni, w czasie, w kolejności, np. przedmówca, przedostatni, przedwczoraj»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego