publicity

 
Słownik języka polskiego PWN
publicity [wym. pablis-ity] «reklama, rozgłos wokół kogoś lub czegoś, głównie w środkach masowego przekazu; też: popularność, sława»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego