puryzm

 
Słownik języka polskiego PWN
puryzm
1. «przesadna dbałość o czystość i poprawność językową»
3. «kierunek w malarstwie we Francji w latach 1916–1925, postulujący stworzenie sztuki geometrycznej w formie, przejrzystej w kompozycji»
4. «dążenie do nadania zabytkom jednolitego charakteru stylowego przez usuwanie późniejszych nawarstwień»

• purystyczny • purysta • purystka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego