quasi

Słownik języka polskiego PWN*

quasi [wym. kwaz-i] «jakby, rzekomo, pozornie; też: prawie»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego