rachunkowość

 
Słownik języka polskiego PWN
rachunkowość
1. «rejestrowanie i analiza informacji o operacjach finansowych jednostki gospodarczej»
2. «dział w instytucji lub przedsiębiorstwie, zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych»
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

towarzystw ubezpieczeń w warunkach rozwijającego się w Polsce rynku ubezpieczeniowego

Rachunkowość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis zasad rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki

 

Inwentaryzacja składników majątkowych jednostki gospodarczej; Czesław Paczuła 28 zł
4
Rachunkowość holdingów; Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska 30 zł
2 Rachunkowość finansowa

 

dotyczy: stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, fundacji oraz wspólnot mieszkaniowych

Rachunkowość finansowa
Wszechstronne przedstawienie rachunkowości jako elastycznego, wielokryteryjnego i zamkniętego mikrosystemu

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego