radioizotop

Słownik języka polskiego PWN*

radioizotop «izotop danego pierwiastka ulegający samorzutnym przemianom jądrowym»
• radioizotopowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…którego schemat rozpadu podano na rys. ((...)). Praktyczną zaletą stosowania tego radioizotopu jest długi czas życia 12 527 i wysoka energia kwantów…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego