reakcja egzotermiczna

 
Słownik języka polskiego PWN
reakcja egzotermiczna «reakcja, której towarzyszy wydzielanie się ciepła»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego