redukcjonizm

 
Słownik języka polskiego PWN
redukcjonizm «pogląd, według którego zjawiska i procesy złożone oraz rządzące nimi swoiste prawa dadzą się wyjaśniać przez sprowadzenie do zjawisk i procesów prostszych i odpowiadających im mniej skomplikowanych praw»
• redukcjonistyczny • redukcjonista • redukcjonistka
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

czasu, uporu, pomysłowości oraz możliwości obliczeniowych. Innymi słowy, zastrzeżenia krytyków redukcjonizmu były nieprzekonujące. Wynikało to jakby z samej istoty sporu. Jak

 

redukcji obiektów złożonych do ich części. Takim najbardziej spektakularnym osiągnięciem redukcjonizmu była teoria atomowej budowy materii, która uporządkowała fizykę i chemię

 

zjawiskiem niesprowadzalnym do prostych procesów zachodzących w organizmach (41).
Krytyka
redukcjonizmu, chociaż często słuszna i prowadzona przez wybitnych uczonych, nie dawała

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego