refraktor

 
Słownik języka polskiego PWN
refraktor
1. «teleskop, w którym elementem skupiającym światło jest soczewka lub układ soczewek»
2. «urządzenie do zmiany układu przestrzennego strumienia świetlnego przez wykorzystanie zjawiska załamania światła»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego