region

 
Słownik języka polskiego PWN
region «obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych»
• regionalny • regionalnie • regionalność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego