rekompensata

Słownik języka polskiego PWN*

rekompensata, rekompensacja
1. «zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub ujemnego charakteru czegoś»
2. «zlikwidowanie poniesionych przez kogoś strat lub doznanych krzywd»
3. «to, co równoważy braki, straty lub krzywdy»

• rekompensacyjny • rekompensować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego