religianctwo

 
Słownik języka polskiego PWN
religianctwo «odwoływanie się we wszystkim do religii oraz przesadna gorliwość w przestrzeganiu przepisów i praktyk religijnych»
• religiancki • religiant
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego