retoryzm

 
Słownik języka polskiego
retoryzm
1. «cechy czyjegoś stylu mówienia»
2. «afektacja, sztuczność w mowie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego