rewizja

Słownik języka polskiego PWN*

rewizja
1. «ogół czynności mających na celu znalezienie i odebranie przedmiotów mogących stanowić dowód przestępstwa lub jakiegoś wykroczenia»
2. «ponowna ocena jakichś poglądów, teorii naukowych, aktów prawnych itp. poprzedzająca dokonanie w nich zmian; też: te zmiany»
3. «kontrola urzędowa jakiejś instytucji»
4. «odwołanie od orzeczeń sądu niższej instancji do sądu wyższej instancji; też: pismo do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji»
5. «ostateczna korekta tekstu przed podpisaniem do druku»

• rewizyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego