ryzyko

Słownik języka polskiego PWN*

ryzyko
1. «możliwość, że coś się nie uda; też: przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny»
2. «odważenie się na takie niebezpieczeństwo»
3. «prawdopodobieństwo powstania szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody»

• ryzykowny • ryzykownie • ryzykowność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego