sic!

Słownik języka polskiego PWN*

sic! [wym. s-ik] «tak! – uwaga umieszczana po zacytowanym wyrazie albo zwrocie, stwierdzająca, że tak było w tekście oryginalnym i że to nie omyłka cytującego; też: uwaga umieszczana po podaniu zaskakującej informacji w celu zwrócenia na nią uwagi czytelnika»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego