skopiec

Słownik języka polskiego PWN*

skopiec «członek prawosławnej grupy wyznaniowej z XVIII w. w Rosji, uważającej ascezę i kastrację lub surową wstrzemięźliwość płciową za warunek zbawienia»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego