skryptorium

 
Słownik języka polskiego PWN
skryptorium, scriptorium [wym. skriptorium]
1. «pomieszczenie przy średniowiecznych klasztorach lub katedrach, w którym kopiowano księgi rękopiśmienne»
2. «dawny przenośny pulpit do pisania»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego