spuścizna

 
Słownik języka polskiego PWN
spuścizna
1. «to, co zostaje w spadku po kimś»
2. «utwory, dzieła autora, który już nie żyje»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego